Óvodai pedagógiánkról

Óvodai pedagógiánkról:
A Gyermekház Montessori Óvoda középpontjában a gyermek áll.
A megismerő képességek állandó fejlesztésével ismertetjük meg a gyerekekkel a körülöttük lévő természeti, társadalmi világot, mely, mint rendezett, egységes egész bontakozik ki a tapasztalatok, élmények segítségével.

A Montessori pedagógia sajátos céljaként a mindennapi életre készíti fel a gyerekeket, ahol önállóan, önmagukban bízva, bátran kommunikálva képesek eligazodni az őket körülvevő világban. A gondosan kialakított környezet, a gyermekek életkorának, egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek megfelelő nevelés a legfejlesztőbb hatású.

Vegyes életkorú csoportunkban az eltérő fejlettségű gyermekek szocializációs hatása nagyon nagy erővel bír. Pedagógiai értéknek gondoljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját.

A Montessori pedagógia nagyon nagy hangsúlyt helyez az önálló tevékenységekre. Kialakításához az elfogadás, szeretet, bizalom, szabad tevékenykedések lehetőségének biztosítása szükséges. Ezek által lesz a gyermek aktív részese a saját természeti és társadalmi környezetének kialakításában.

Leave a comment