KAPCSOLAT

GYERMEKHÁZ MONTESSORI ÓVODA

Cím: 1213 Budapest XXI. kerület,
Szúnyog utca 6.
Telefon:
+36-20/570-0509
+36-20/921-2344
E-mail:
monteovi21@gmail.com


Montessori Óvoda

2020.03.09.

A Gyermekház Montessori Óvoda középpontjában a gyermek áll.

A megismerő képességek állandó fejlesztésével ismertetjük meg a gyerekekkel a körülöttük lévő természeti, társadalmi világot, mely, mint rendezett, egységes egész bontakozik ki a tapasztalatok, élmények segítségével.

Montessori pedagógia sajátos céljaként a mindennapi életre készíti fel a gyerekeket, ahol önállóan, önmagukban bízva, bátran kommunikálva képesek eligazodni az őket körülvevő világban. A gondosan kialakított környezet, a gyermekek életkorának, egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek megfelelő nevelés a legfejlesztőbb hatású.

Vegyes életkorú csoportunkban az eltérő fejlettségű gyermekek szocializációs hatása nagyon nagy erővel bír. Pedagógiai értéknek gondoljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját.

A Montessori pedagógia nagyon nagy hangsúlyt helyez az önálló tevékenységekre. Kialakításához az elfogadás, szeretet, bizalom, szabad tevékenykedések lehetőségének biztosítása szükséges. Ezek által lesz a gyermek aktív részese a saját természeti és társadalmi környezetének kialakításában.

Megfigyeléseinket összegezve, a Montessori eszközök egymásra épültségét szem előtt tartva tervezünk minden egyes gyerekre, egyénileg. Ugyanakkor a gyermeket foglalkoztató élmények és tapasztalatok, aktualitások éppen olyan részei a nevelésnek, mint a mi előzetesen átgondolt és megtervezett feladataink.

Tervezésünk másik fontos meghatározója a természeti változásokon alapuló évszakok hagyományai, ünnepei. Az év természetes tagolódása ősidők óta az emberek életének meghatározója, az évszakokban megjelenő ünnepek pedig nemcsak a hétköznapok egyhangúságát oldja fel, hanem egyfajta keretet ad életünknek. Az évek során visszatérő ritmusok egy biztos pontot adnak munkánkban, ugyanakkor a gyerekek és a mi életünkben is.


Vissza az előző oldalra!
GYERMEKHÁZ MONTESSORI ÓVODA - Magyar