KAPCSOLAT

GYERMEKHÁZ MONTESSORI ÓVODA

Cím: 1213 Budapest XXI. kerület,
Szúnyog utca 6.
Telefon:
+36-20/570-0509
+36-20/921-2344
E-mail:
monteovi21@gmail.com


Óvodai pedagógiánk

  • Tanévben Montessori elv szerinti óvodai foglalkozások minden hétköznap
  • Minden nyáron különböző tematikájú Montessori táborral kecsegtetjük az érdeklődő szülőket.

A GYERMEKEK TEVÉKENYSÉGI FORMÁI A KÖVETKEZŐK 

Játék és tanulási tevékenység

Közösségi
tevékenység

Munka jellegű
tevékenység

Szabadidős
tevékenység

Ezek egymást átszőve érvényesülnek, és valamennyien együtt jelentik az óvodáskorú gyermek nevelésének tartalmát. A gyermek életmegnyilvánulásaiban sem különülnek el a különböző tevékenységek, azok komplex módon, egymást kiegészítve jelennek meg. Természetes tehát, hogy a feladatrendszer elemei mereven nem választhatók el egymástól, mint ahogy a tevékenységek is összefüggenek egymással.

Óvodai pedagógiánkról

A megismerő képességek állandó fejlesztésével ismertetjük meg a gyerekekkel a körülöttük lévő természeti, társadalmi világot, mely, mint rendezett, egységes egész bontakozik ki a tapasztalatok, élmények segítségével.

A Montessori pedagógia sajátos céljaként a mindennapi életre készíti fel a gyerekeket, ahol önállóan, önmagukban bízva, bátran kommunikálva képesek eligazodni az őket körülvevő világban. A gondosan kialakított környezet, a gyermekek életkorának, egyénenként változó testi és lelki szükségleteinek megfelelő nevelés a legfejlesztőbb hatású.

Vegyes életkorú csoportunkban az eltérő fejlettségű gyermekek szocializációs hatása nagyon nagy erővel bír. Pedagógiai értéknek gondoljuk a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját.

A Montessori pedagógia nagyon nagy hangsúlyt helyez az önálló tevékenységekre. Kialakításához az elfogadás, szeretet, bizalom, szabad tevékenykedések lehetőségének biztosítása szükséges. Ezek által lesz a gyermek aktív részese a saját természeti és társadalmi környezetének kialakításában.

Maria Montessori eszközrendszerét a következő nagy nevelési területeken dolgozta ki

  • Az érzékszervek fejlesztése
  • A mindennapi élet gyakorlatai
  • Anyanyelvi nevelés
  • Matematikai nevelés
  • Kozmikus nevelés

Az óvodapedagógus feladatainak egyik nagyon fontos tényezője a teljes nevelési folyamat tudatos átgondolása. A tervezésben számba kell venni az egyes gyerekek fejlődési ütemét. A Montessori pedagógia sajátosságából kiindulva a tervezés első lépéseként meg kell alaposan ismernünk minden egyes gyereket. Minden területet megvizsgálva mérjük fel a képességeiket, érdeklődésüket.

Megfigyeléseinket összegezve, a Montessori eszközök egymásra épültségét szem előtt tartva tervezünk minden egyes gyerekre, egyénileg. Ugyanakkor a gyermeket foglalkoztató élmények és tapasztalatok, aktualitások éppen olyan részei a nevelésnek, mint a mi előzetesen átgondolt és megtervezett feladataink.

Tervezésünk másik fontos meghatározója a természeti változásokon alapuló évszakok hagyományai, ünnepei. Az év természetes tagolódása ősidők óta az emberek életének meghatározója, az évszakokban megjelenő ünnepek pedig nemcsak a hétköznapok egyhangúságát oldja fel, hanem egyfajta keretet ad életünknek. Az évek során visszatérő ritmusok egy biztos pontot adnak munkánkban, ugyanakkor a gyerekek és a mi életünkben is.


Vissza az előző oldalra!
GYERMEKHÁZ MONTESSORI ÓVODA - Magyar