Ön gyermekét is várja a Monte-Ovi!
Cím: 1213 Budapest, Szúnyog utca 06.
Hívjon minket:+36-20/570-0509

Szolgáltatásaink – Montessori óvoda csepel

Az óvodában választható fakultatív foglalkozások

Úszás délelőtt hetente egy alkalommal

Tartásjavító torna hetente egy alkalommal

Judo  hetente egy alkalommal

img_about2

Angol nyelv oktatás

Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv korai megismerésére. Délelőttönként a foglalkozások két nyelven történnek, angolul beszél az egyik pedagógus a gyerekekkel. Évente 4-6 hétig angol nyelvű külföldi hallgató vesz részt a mindennapi életünkben. Miért is tartjuk ezt fontosnak?
Néhány pontban szeretném összeszedni és felsorolni a korai idegennyelv-oktatás kezdésének előnyeit:
  • Már az újszülöttek is képesek különbséget tenni a különböző nyelvek hangjai között. Születéskor olyan fonetikai áll rendelkezésünkre, mely lehetővé teszi bármilyen nyelv anyanyelvű elsajátítását. – Ez a képesség a hat – hét éves kor táján megszűnik a beszélőszervek teljes működésének kialakulásával. Az ez idő után kezdett tanulás, már nem garantálja az akcentusmentességet.
  • A gyermekek nem is tudnak róla, hogy tanulnak, egyszerűen csak felszedik, elsajátítják az idegen nyelvet. Ez nem tudatos tanulás, hasonló az anyanyelv elsajátításához. A szabályokra ráéreznek, nem tudatosan tanulják meg.
  • Tevékenységükben segíti őket a született egészséges kíváncsiság az új, ismeretlen irányába, mellyel jó alapot is adhatunk a későbbi iskolai nyelvtanulásnak.
  • A kisgyermek még természetesnek veszi, hogy egy dolgot, tárgyat többféle módon, több nyelven is meg lehet nevezni.
  • Kicsi korban még görcs és szorongások nélkül tanulja a nyelvet: számára nem gond, ha meg kell szólalni idegen előtt az idegen nyelven, hiányosságait nem érzi szégyennek.
  • A korai idegennyelv-tanulás kihat a gyermek kommunikációs fejlődésére, a beszédtevékenységek mind a tartalmi, mind a formai oldalára. Erősítik a gyerek beszédbátorságát, fejlesztik megfigyelőképességét.
A világ jelenségeinek több oldalról való szemlélete látókörük kibővülését eredményezi.

Amiben az óvodánk egyedülálló, hogy nem csupán egy nyelvet ismerő óvónő próbálkozása a gyermekek érdeklődésének felkeltésére, hanem egy 2005-ben alapított ma is sikeresen működő országosan lefedett nyelviskola alapító tagjai, egyben az oktatási módszer kitalálói, a tanáraink.
A Dinamoka nyelviskola (www.dinamoka.hu) célja egy olyan tanítási módszer megalkotása volt, mellyel a gyerekek – akár már egy évesen, az anyanyelvükkel egy időben – játszva sajátíthatják el az idegen nyelveket.

Módszerük lényege: bábok, játékok, és különböző tárgyak segítségével egy gazdagabb idegen nyelvi kontextust teremtése. Ezután ezt fokozatosan szűkítve segítik a gyermeket a kommunikatív tapasztalatok megszerzéséhez.

A mozgásos feladatokkal, mondókákkal kísért tevékenységek segítik a gyermekeket a gazdag kontextusban megszerzett nyelvi tapasztalatok megerősítésében.

A fordítás egyáltalán nem megengedett, a foglalkozások óráin kizárólag az idegen nyelvet használják. Amennyiben a gyermek anyanyelvén szólal meg, ezt nem róják fel, de a reagálás csak idegen nyelven történhet.

Változatos tevékenységformákat alkalmaznak a gyermek érdeklődésének ébrentartására. Cél az, hogy a gyermekek ne csak szavakat tanuljanak, hanem az idegen nyelvet kommunikatív formában használják.

Egy idézettel szerezném összefoglalni, hogy miért is tartjuk fontosnak a korai nyelvtanulás fontosságát:

“Az idősebb gyorsabb, de a fiatalabb jobb”

Budapest, Csepel

ISMERJE MEG PEDAGÓGUSAINKAT!

Kiváló óvodapedagógusokkal várjuk Önt, s gyermekét.

Családias légkörben, s folytonos szakmai fejlődésben telnek napjaink, hogy az Ön gyermeke a lehető legjobb nevelést kapja.

Kiváló Pedagógusok 90%
Művészeti Oktatásunk 85%
Pszichológiai alkalmasságunk 97%
Lángné Németh Ildikó
Lángné Németh Ildikó
Lángné Németh Ildikó
Óvodavezető Óvodapedagógus / Montessori
Sebestyén Szilvia
Sebestyén Szilvia
Sebestyén Szilvia
Óvodapedagógus
Láng Anita
Láng Anita
Láng Anita
Pedagógiai asszisztens

Hogyan csatlakozhat a Gyermeke a Monte-ovihoz?

Kérdéseivel forduljon Hozzánk!
Hívjon: +36-20/570-0509